Start
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu

Misja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dajemy rodzicom i dzieciom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą.

Tworzymy dla dzieci dobre warunki do wszechstronnej, rzetelnej nauki.

Dbamy o dzieci, ich zdrowie, prawidłowy rozwój i wykształcenie oraz prawo do radości i uśmiechu.

Jako odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń, staramy się kształtować w Polsce system nauczania zgodny
z podstawowymi zasadami pedagogiki.